header images

Regulamin

1. Dodanie strony do bazy portalu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.

2. Dodanie strony wymaga zapewnienia jej unikalnego opisu.

3. Opis dodawanej strony musi być zgodny ze stanem faktycznym i musi być poprawny językowo.

4. Zawartość opisu i dodawanej strony musi być w pełni zgodna z regulaminem i przepisami prawa, za co wyłączna odpowiedzialność ponosi dodający.

5. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zgłoszeniach w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

6. Administracja wprowadza zmiany do zgłoszeń oraz do regulaminu bez wcześniejszej zapowiedzi czy ostrzeżenia.

7. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu w brzmieniu w danym czasie dostępnym na łamach portalu.